Vlada TK traži reviziju privatizacije TTU: Kako su zemljiše i zgrada prodati za 1 KM

RSD Sloboda

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata tekst Zahtjeva koji će se uputiti Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se od ove Agencije traži da ispita i ocijeni ispravnost ranije izvršene vlasničke transformacije u DD „Tvornica trasportnih uređaja” Tuzla,

Vlada TK traži da se ispita ispravnost izvršene prodaje  22,76 % ukupnog kapitala metodom javne ponude dionica, kao i izvršene prodaje skupa nepokretne imovine (zemljište i zgrada) smještene na ukupnoj površini zemljišta od 57.760 m2 i opreme koja se nalazi na lokalitetu Tuzla u postupku male privatizacije kupcu T.L.T Vicenza i Vesni Egeman iz Beograda, za 1,00 KM.

RMU Banovići

(Objektivno.ba)