Više od 1000 Roma sa područja TK ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje (Video)

Više od 1000 Roma sa područja TK ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje (Video)

Ferx.ing d.o.o

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Udruženjem Roma “Euro Rom” Tuzla, provodi dio Akcionog plana vezano za zdravstvenu zaštitu Roma na području Tuzlanskog kantona u okviru projekta “Podizanje svijesti iz oblasti zaštite romske populacije faza VI sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglica BiH.

U šestoj godini realizacije programa nastavljaju se aktivnosti na osiguranju pristupa zdravstvenoj zaštiti, edukacija romske populacije i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, te prevencija i edukacija iz oblasti reproduktivnog zdravlja, odnosno provedba preventivnih programa—screeninga za žene romkinje i sistematski pregledi za djecu, kao i provođenje programa poboljšanja higijensko—sanitarnih uslova.

Menprom

U narednom periodu planirani su preventivni ginekološki pregledi za 200 žena i sistematski pregledi za stotinu djece.

 

 

RSD Sloboda