Više od 1000 Roma sa područja TK ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje (Video)

RSD Sloboda

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Udruženjem Roma “Euro Rom” Tuzla, provodi dio Akcionog plana vezano za zdravstvenu zaštitu Roma na području Tuzlanskog kantona u okviru projekta “Podizanje svijesti iz oblasti zaštite romske populacije faza VI sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglica BiH.

U šestoj godini realizacije programa nastavljaju se aktivnosti na osiguranju pristupa zdravstvenoj zaštiti, edukacija romske populacije i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, te prevencija i edukacija iz oblasti reproduktivnog zdravlja, odnosno provedba preventivnih programa—screeninga za žene romkinje i sistematski pregledi za djecu, kao i provođenje programa poboljšanja higijensko—sanitarnih uslova.

U narednom periodu planirani su preventivni ginekološki pregledi za 200 žena i sistematski pregledi za stotinu djece.