Usvojeni Poslovnik o radu i Kodeks ponašanja vijećnika u GV Tuzla; Opozicija minutom šutnje izrazila nezadovoljstvo

REKLAMA

Gradsko vijeće Tuzla razmatralo je danas Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća kao i Odluku o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću.

Obje Odluke  su u toku glasanja dobile potrebnu većinu.

Menprom

Amandmani na Odluke koje je predsjednik Kluba BOSS-a,Mirnes Ajanović predložio u ime opozicije sa 12 glasova ZA i 18 protiv nisu dobili potrebnu podršku.

Iz toga razloga je opozicija nakon usvajanja obje Odluke izrazila svoj protest i nezadovoljstvo u vidu minute šutnje.

“Zbog neusvajanja naših amandmana  mi smo tražili pauzu kako bi minutom šutnje izrazili svoje nezadovoljstvo zbog ubistva demokratije na području Tuzle”, kazao je Elvir Kasumović, predsjednik Kluba vijećnika SBB-a u Gradskom vijeću Tuzla.

 

Opozicija u Gradskom vijeću Tuzla danas je istakla i svoje nezadovoljstvo a zbog kako navode, nemogućnosti da svi vijećnici učestvuju u kreiranju Odluka.

“Opozicija je bila suzdrzana po pitanju Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća kao i Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika a i z razloga što se opoziciji nije omogućilo da učestvuje u pripremi tih Odluka. Dobili smo inicijativu na Kolegiju a nismo imali priliku da se upoznamo sa sadržajem tih Odluka. Smatramo da je bilo korektno od naših kolega iz pozicije da nam na vrijeme dostave te materijele jer mi smo i ranije razgovarali o potrebama izmjene Poslovnika”, kazao je Sabahudin Imamović predsjednik Kluba SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Imamović navodi da o potrebi izmjene Kodeksa ponašanja vijećnika nisu ranije razgovarali te  smatra da kada je u pitanju donošenje ovakvih o Odlukama od velike je  važnosti  da svi vijećnici učestvuju u njihovom donošenju a kako bi se  iznašla najbolja rješenja.

“Naravno da se svi mi vijećnici moramo odgovorno ponašati i u skladu sa pravilima koje prije svega nameće naš moral, naš odgoj. Svakako da postoji i Kodeks o ponašanju vijećnika kojeg se moramo pridržavati i  zato postoje sankcije .Formiran je i Etički odbor koji nikada nije zasijedao i nikada ni jedna sankcija nije izrečena”, navodi Imamović.

Ističe da je Etički kodes pokušaj discipliniranja vijećnika.

“Nemamo mi problema sa tim da se na Vijeću , vijećnici moraju adekvatno ponašati, paziti šta govore, ne spominjati tuđi privatni život, ne vrijeđati druge vijećnike , ne koristiti psovke  i sl. Trebali smo u donošenju tih rješenja svi učestvovati. Čak je praksa da svi vijećnici svojim potpisom daju svoju saglasnost na sadržaj Etičkog kodeksa. Pomenuti Kodeks treba da bude rezultat volje svih nas a ne da se to doživljava kao neko discipliniranje opozicije od strane pozicije.Mi smo ove izmjene shvatila kao pokušaj uskraćivanja prava na govor”, navodi Sabahudin Imamović.

Ispred parlamentarne većine ističu da su Pravilnik i Kodeks u skladu sa svim pravilima i da niti jedan Ustav niti Konvencija nije prekršena.

“Nije tačno da se ugrožavaju na bilo koji način osnovna ljudska prava pa i pravo na mišljenje bilo kojeg pojedinca i vijećnika. Mi smatramo da izmjenema Poslovnika pa i Etičkog kodeksa u Gradskom vijeću Tuzla upravo se štite prava na mišljenje ali štite se i vijećnici  i izvršna vlast. Mi u Klubu SDP-a smatramo da je ovo jedno dobro rješenje koje po ugledu na rješenja koja su usvojila većina općinskih i gradskih vijeća u BiH , po uzoru na Parlamentarnu skupštinu BiH pa i po uzoru na Evropski parlament. Evropskom poveljom o ljudskim pravima u Članu 10. je zagarantovano pravo na mišljenje , međutim Član 2. ograničava to ukoliko se radi o tome da se tim mišljenjem ugrozi dignitet, ljudsko dostojanstvo i moral određenog pojedinca”, kazao je Elvir Mahmuzić, vijećnik ispred SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla.

(Objektivno.ba)

RSD Sloboda