Uprava RMU Banovići poziva Vladu FBiH da prestane zloupotrebljavati državne institucije

Uprava RMU Banovići poziva Vladu FBiH da prestane zloupotrebljavati državne institucije

RSD Sloboda

Uprava RMU Banovići demantovala je izjave ministra energije, rudarstva i industrije FBiH Nermina Džindića da je proizvodnja 49,8% u podzemnoj a 38,6% u površinskojh eksploataciji u odnosu na plan.

“Razumijemo da ste u teškoj situaciji i da se na Vas vrši ogroman pritisak od strane premijera Novalića, a njemu po nalogu Safeta Softića, da se na bilo koji način nanese šteta ovom kolektivu kako bi došlo do smjene rukovodstva, a kadrovi SDA zauzeli pozicije u RMU Banovići”, saopćeno je.

RMU Banovići

Naglašavaju da proizvodnja u Površinskoj eksploataciji iznosi 108,88% na uglju, dok na otkrivci iznosi 80,27%. U Podzemnoj eksploataciji proizvodnja na uglju iznosi 56,90 %, a ukupna proizvodnja je 87,74 %.

Kažu da Rudnik za svaku prodatu tonu uglja redovno izdaje fiskalni račun, kao i da posjedujue upotrebne dozvole za skladišta nafte, koju ne prodaju trećim licima.

“Tačno je da su Federalni inspektori našli robu kojoj je istekao rok trajanja i to: 100 gr crnog bibera u zrnu, 100 gr kokosovog brašna, 500 gr slatke crvene paprike i 500 gr mljevenog šećera. Žalosno je da se Vlada više brinula o ovim artiklima, kojima je istekao rok, nego o rudaru koji je toga dana poginuo u Rudniku Breza”, naglašavaju u saopćenju, pozivajući Vladu FBiH da prestane zloupotrebljavati državne institucije, inspekcije, ured za reviziju i druge institucije.

(Oslobođenje)