U Sapni u toku realizacija više projekata

RSD Sloboda
Prostor općine Sapna trenutno je jedno veliko gradilište gdje se izvode radovi na projektima čija ukupna vrijednost iznosi nekoliko miliona konvertibilnih maraka.
Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj privode se kraju. U toku su radovi na pripremi za asfaltiranje posljednjih stotinjak metara ovog puta, nakon čega slijedi prostiranje završnog asfaltnog sloja. Na istoj trasi puta u toku su radovi na izgradnji mosta preko rijeke Rastošnica a na dionici od Sapne do Goduša radi se na izgradnji potpornog zida na dionici koja je oštećena usljed klizišta.
Izgradnja i uređenje šetnice i trga te zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna, također ulazi u završnu fazu.
Trenutno se izvode radovi na popločavanju pješačkih staza i kompletne šetnice.
U završnoj fazi su i radovi na regulaciji i uređenju korita rijeke Sapne a nedavno je počela i izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa 18 stambenih jedinica u svrhu trajnog zbrinjavanja raseljenih i osoba u stanju socijalne potrebe koji nemaju riješeno stambeno pitanje.
Također, u toku su i posljednje pripreme za početak radova na rekonstrukciji dijela regionalnog puta Zvornik – Sapna i izgradnji pješačke staze na dionici od nezučkog puta do sportske dvorane a uskoro se očekuje puštanje u rad dijela novosagrađene ulične rasvjete u Vitinici i početak radova na izgradnji ulične rasvjete u Kovačevićima.
Nedavno su završeni radovi na nekoliko manjih projekata sanacije lokalnih puteva u više mjesnih zajednica a naredne godine predviđena je realizacija još nekoliko projekata kojima bi se lokalna putna mreža na prostoru općine Sapna dovela u mnogo bolje stanje.