U Brčkom povećane najniže plaće državnim službenicima, policajcima, sudijama…

U Brčkom povećane najniže plaće državnim službenicima, policajcima, sudijama…

RSD Sloboda
Povećanje se odnosi na ukupno 2.649 uposlenika u Vladi, Skupštini, Policiji, pravosuđu i drugim institucijama, dok će 900 uposlenika u obrazovanju imati će nominalno uvećane plate za više od 100 KM.

S druge strane, prema riječima predsjednika Skupštine Brčko distrikta Eseda Kadrića, plate za 50 uposlenika su smanjenje jer su, prema njegovim riječima, enormno visoke. Naglašeno je i da plaće funkcionera, gradonačelnika ili predsjednika Skupštine neće biti povećane.

RMU Banovići

Zakonom je predviđeno i uvođenje minulog rada od 0,3 posto za navršenu godinu radnog staža. Kadrić je istakao kako su ovim zakonom ušteđeno četiri miliona KM koje sada mogu uložiti u druge namjene kao što su infrastrukturni ili socijalni projekti u Brčko distriktu.

Najavio je i izmjene Zakona o porezu na dohodak povećanjem neoporezivog dijela sa 300 KM na 450 KM što bi dovelo do povećanja plaća i u realnom sektoru.

Zakon će se početi primjenjivati 1. jula ove godine.

“Skupština ovim zakonima obavezala da će za svaku godinu donositi posebnu osnovicu, prije izrade svakog budžeta, naglasivši da će se voditi računa o rastu potrošačkih cijena, inflaciji i ostalim relevantnim ekonomskim pokazateljima, kako bi se dolazilo do osnovice koja će biti primjerena životnim uslovima u lokalnoj zajednici”, rekao je Kadrić.

Kadrić je rekao da Skupština ima intenzivnu saradnju sa realnim sektorom te da dolazi do značajnog povećanja plaća i u toj oblasti jer poslodavci ostaju bez radnika.

“Sada kada ostaju bez radnika, sada se povećavaju plate. Moglo je to biti i prije. Zašto nije? Možda zato što neki koji imaju firme žele da u jednoj generaciji se obogate, a u drugim normalnim zemljama kroz nekoliko generacije se stiče značajan kapital. Možda je to pitanje”, rekao je Kadrić.

Ova vijest nije usrećila Brčake koji rade u realnom sektoru koji su postavili pitanje vlastima ko će natjerati njihove poslodavce da im povećaju plaće istaknuvši kako nije tačna informacija da su u pojedinim firmama već veće zbog nedostatka radne snage. Poručili su kako je sramno da se uposlenicima u Vladi i Skupštini povećavaju plaće, a socijalna pomoć, tuđa njega, dječiji doplatak i sl. ostaju na istom nivou kao i ranije.