U BiH raste prodaja samo osnovnih namirnica

U BiH raste prodaja samo osnovnih namirnica

Ferx.ing d.o.o

Ukupan vansezonski promet trgovine na malo u BiH u februaru 2018. godine, zabilježio je pad od 6,7 posto u odnosu na januar.

Rast prometa od 0,1 posto zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima – hranom, pićem i duhanskim proizvodima, dok je pad od 8,1 posto zabilježen u trgovini neprehrambenim proizvodima, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Menprom

U februaru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, ostvario je rast od 4,2 pdsto.

Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima i to od 15,9 pdsto, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad od 0,3 posto.

Ove brojke, kako komentarišu ekonomisti, ukazuju na stagnaciju, te na mršavu kupovnu moć stanovništva, pa je umjereni rast zabilježen samo kad je u pitanju roba koja se mora kupovati – hrana i druge osnovne namirnice.

(Biznisinfo)

RSD Sloboda