Sve veća potreba za osnivanjem Centra za dementne u Tuzli

RSD Sloboda

JU Dom penzionera u Tuzli skoro 40 godina pruža smještaj i medicinske usluge za naše najstarije sugrađane. Trenutno je ovdje smješteno više od 200 osoba u trećoj životnoj dobi.

Svi kapaciteti trenutno su popunjeni. Za one koji imaju demenciju, u saradnji  sa Gradskom upravom Tuzle,  razmatra se mogućnost  skorog smještaja na nekoj drugoj lokaciji, odnosno izgradnja Centra za dementne.

RMU Banovići

U objektu su rađeni su brojni radovi, a putem projekata IPA Fondova Europske unije planira  se i rekonstrukcija vanjske fasade, najavljuju iz ove ustanove.

(RTV 7)