Smanjenjem broja individualnih ložišta do smanjenja zagađenja zraka

Smanjenjem broja individualnih ložišta do smanjenja zagađenja zraka

Dom penzionera

Zbog potrebe da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta, Vlada je danas, nakon provedene javne rasprave, utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

U odnosu na Nacrt ovog zakonskog rješenja, koji je Skupština TK utvrdila krajem januara ove godine, u Prijedlogu Zakona dodana je odredba koja objekte koji se zagrijavaju na ekološki prihvatljivo gorivo isključuje od obaveze priključenja na daljinski sistem zagrijavanja i odredba koja definiše ko utvrđuje postojanje tehničkih mogućnosti za priključenje. Izmijenjena je visina novčanih kazni, a zbog činjenice da priključenje objekata zahtijeva određeno vrijeme na pripremi i izvođenju radova na priključenju, rok za priključenje je umjesto 1. oktobar 2018. godine promijenjen na 1. oktobar 2019. Nakon današnjeg utvrđivanja, prijedlog Zakona je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, saopšteno je nakon Sjednice Vlade TK.

Reklama
Objavljeno u: