Skupština RMU Banovići najavljena za 21. oktobar

Skupština RMU Banovići najavljena za 21. oktobar

RSD Sloboda

Članovi Nadzornog odbora  RMU Banovići, su kako je rečeno ispoštovali zahtjev Vlade FBiH kao ovlaštenog dioničara rudnika, a koji se odnosio na  hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine Privrednog društva RMU Banovići.  Vanredna Skupština održat će se  21. oktobra u 12 sati u Radničkom domu u Banovićima.

Usvojen je  i predloženi dnevni red, na kojem je razreješenje imenovanja sadašnjih članova Nadzornog odbora, kao i donošenje Odluke o davanju predhodne saglasnosti za imenovanje v.d, članova Nadzornog odbora ispred držabvnog kapitala. Opširnije u TV prilogu iz dnevnika.

RMU Banovići

(RTV TK)