SBiH Tuzla: Kolegij Gradskog vijeća Tuzla onemogućio našu incijativu

REKLAMA

Danas je GO SBiH Tuzla održao Press konferenciju na Temu: „Vraćanje pravnog subjektiviteta mjesnim zajednicama u gradu Tuzla, pokretanje inicijativa prema Gradskom vijeću Grada Tuzla“.
Tom prilikom je naglašeno da je GOSBiH Tuzla drugu polovinu 2017. godine obilježila vođenjem javnih rasprava i organizovanja okruglih stolova na temu : „Vraćanje pravnog subjektiviteta mjesnim zajednicama u gradu Tuzla“.

Menprom

Organizovana su tri okrugla stola na kojima je učestvovalo oko 350 građana iz više mjesnih zajednica. Razlog ovome je činjenica da Grad Tuzla, ranije Općina Tuzla, nisu uskladili Statut grada Tuzla, sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, tako da umjesto da građani odlučuju u mjesnim zajednicama imamo situaciju da u ime građana odlučuju predstavnici političkih stranaka koje su na lokalnim izborima osvojile vlast.

Mjesna zajednica je u Gradu Tuzla izgubila svojstvo pravnog lica. Mjesna zajednica nema svoj pečat. Građani ne biraju predstavnike u organe mjesne zajednice. Neposredno učešće građana u odlučivanju je onemogućeno. Pitaju građani zašto je to tako u Tuzli. Mi, odnosno SBiH, ne želimo danas davati odgovor na to pitanje. Okrugli stolovi i skupovi koje je ova stranka organizovala tokom šest mjeseci su bili mjesto gdje smo raspravljali na ovu temu.

Današnja press konferencija je sazvana u namjeri da upoznamo javnost sa odgovorom na podnesenu Inicijativu prema Gradskom vijeću Grada Tuzla za pravnu regulaciju mjesnih zajednica u Statutu Grada Tuzla. Inicijative od strane tri mjesne zajednice su podnesene u skladu sa Zakonom o principima jedinica lokalne samouprave u FBiH 12. februara tekuće goodine. Inicijativu je potpisalo 308 građana. Pored potpisa građana ove tri mjesne zajednice Inicijativu je potpisalo još 353 građanina gradskih mjesnih zajednica. Ukupan broj potpisa 661.

S pravom smo očekivali da će Gradsko vijeće na prvoj narednoj sjednici razmatrati ove inicijative i donijeti odgovarajuće odluke, odnosno usvojiti Statut grada Tuzla koji se nalazi u proceduri od 2014. godine. Nažalost, naša očekivanja i očekivanja građana pomenutih mjesnih zajednica ne da se nisu ispunila, ona nisu ni dospjela na upućenu adresu. Kakve li drskosti od strane Kolegija Gradskog vijeća Grada Tuzla, da su na svojoj sjednici od 19.03.2018.godine donijeli Zaključak, koji glasi „ Kolegij Gradskog vijeća Tuzla smatra da će se donošenjem Statuta Grada Tuzla pravno regulisati donošenje statuta mjesnih zajednica“. U potpisu je za Predsjedavajućeg gospodina Aleksandra Vujadinovića, potpisao Mirel Mišković, zamjenik Predsjedavajućeg. Ovakav odgovor je ponižavajući, i slobodoumnim ljudima vrijeđa inteligenciju.

Ovom prilokom pozivamo članove Kolegija Gradskog vijeća Grada Tuzla, Predsjedavajućeg Gradskog vijeća gospodina Aleksandra Vujadinovića, Gradonačelnika grada Tuzle, gospodina Jasmina Imamovića i sve vijećnike u Gradskom vijeću Grada Tuzla, da ne uzurpiraju osnovna građanska i ljudska prava, da se stave u funkciju građana Tuzle, da dostavljene Inicijative razmatraju na prvoj narednoj sjednici Gradskog vijeća, te da se pridržavajući položene zakletve, okrenu rješavanju osnovnih pitanja građana koji su ih birali.

Tuzla, 26.04.2018.godine

Predsjednik GO SBiH Tuzla
Sead Hasić

RSD Sloboda