Sastanak predstavnika OCD ˝Jezero Modrac˝ sa premijerom TK

RSD Sloboda

Predstavnici mreže organizacija civilnog društva (OCD) “Jezero Modrac” su 14.4.2014. na sastanku sa premijerom TK i ministrom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK govorili o dosadašnjim aktivnostima OCD-a, problemima na jezeru Modrac i mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju stvaranja osnove za održivu zaštitu jezera Modrac.

ocd sa premijerom

“Zaštita jezera Modrac je strateški cilj za dalji razvoj kantona i zato je neophodno prioritetno raditi na smanjenju njenog zagađenja”, rekao je premijer Umihanić. Naglasio je da podržava aktivnosti OCD-a i istakao da posebno cijeni konkretne korake koji će dovesti do poboljšanja kvaliteta vode u slivu i jezeru Modrac.

RMU Banovići

Dogovoreno je da će Vlada TK u saradnji sa resornim ministarstvima pokrenuti aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti akumulacije Modrac, kako bi bila omogućena njegova dosljedna implementacija i da će raditi na iznalaženju rješenja za zaustavljanje zagađenja sliva jezera Modrac od strane rudnika.

Predstavnici mreže OCD “Jezero Modrac” će pratiti nastavak započetih dijaloga, aktivno će učestvovati u izradi izmjena i dopuna Zakona te će pratiti će i kvalitet vode uslivu i o tome informirati javnost.

Mreža OCD “Jezero Modrac”