Predstavnički dom PFBiH usvojio rebalans budžeta FBiH za 2017. godinu

RSD Sloboda

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH u iznosu od 2.694.426.725 KM i koji je manji u odnosu na usvojeni budžet Federacije BiH za 2017. godinu u iznosu od 50,2 mil. KM.

Da bi stupio na snagu potrebno je da predloženu odluku o rebalansu budžeta usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH, što je planirano sutra na vanrednoj sjednici.

Ključni razlog za pripremu i usvajanje izmjena i dopuna budžeta su neplanirani prihodi po osnovi sredstava iz klirinškog duga Ruske Federacije u iznosu od oko 72,5 miliona dolara.

Slijedom toga, Vlada je usvojila Informaciju o inicijativi za finansiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih preduzeća.

Vlada se opredijelila da sredstva iz klirinškog duga u iznosu od 107 miliona KM budu usmjerena za unaprjeđenje cestovne infrastrukture, odnosno izgradnju autocesta i brzih cesta.

Dio tih sredstava u iznosu od 7,7 miliona KM, bit će usmjeren i za izmirenje obaveza iz ranijeg razdoblja prema poljoprivrednicima.

Izmjenama i dopunama budžeta kapitalni izdaci i transferi povećani za 111.739.336 KM. S druge strane, smanjena je potreba za zaduživanjem s obzirom da su iskorišteni vlastiti izvori finansiranja.

Prihodi od poreza povećani su za ukupno 49,3 miliona KM što predstavlja rezultat poboljšane naplate prihoda od indirektnih poreza i prihoda od poreza na dobit.

Također, neporezni prihodi su povećani za 90,5 miliona KM kao rezultat pojačane naplate prihoda od krajnjih korisnika koji su na temelju svojih kreditnih obaveza dužni iste uplaćivati u budžet Federacije BiH.

Kada su u pitanju rashodi rebalansa budžeta FBiH za 2017. godinu, Vlada FBiH je ostala opredijeljena u provođenju restriktivne budžetske politike te su tekući rashodi smanjeni za 33,8 miliona KM.

Smanjeni su i izdaci za kamate s obzirom da je Vlada odustala od emisije ukupno 100 miliona KM trezorskih zapisa zbog poboljšane likvidnosti budžeta Federacije BiH.

Kapitalni izdaci i transferi povećani su za 116 miliona KM odnosno za 300 posto u odnosu na planirane i ovo je prevashodno rezultat raspoređivanja sredstava klirinškog duga na izgradnju putne infrastrukture.

Predviđen je kapitalni transfer JP Autoceste FBiH u iznosu od 107 miliona KM, koji će biti usmjeren na izgradnju brze ceste Lašva – Nević polje gdje se namjerava usmjeriti 100 miliona KM i dionicu autoceste mostarska zaobilaznica Sjever i Jug, gdje se namjerava usmjeriti sedam miliona KM.

Rebalansom su također planirana sredstva od GSM licence koja će u narednom periodu biti uplaćena u budžet FBiH od Vijeća ministara u iznosu od ukupno oko 4,5 miliona KM, a koja su namjenjena za izgradnju magistralnih i lokalnih cesta.

Vlada je rebalansom planirala dodatnih 7,5 miliona KM u izgradnju infrastrukture na aerodromima u Mostaru, Tuzli i Bihaću iz namjenskih sredstava putničke avio takse.

Navedenim rebalansom predviđeno je povećanje broja uposlenih u okviru Vrhovnog suda kako bi se započela procedura prijema sudija, ali i tužilaca u Federalnom tužilaštvu već u ovoj godini, a što se nalaže u nastavku implementacije seta antikoruptivnih zakona.

Također, usvojen je i popratni akt Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o njegovom izvršavanju.

 

(RTV Slon)