Počela rekonstrukcija Behram-begove (Šarene) džamije u Tuzli

RSD Sloboda

Sjednica Građevinskog odbora za rekonstrukciju Behram-begove (Šarene) džamije u Tuzli održana je 29. januara 2019. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović. Prezentirane su informacije o dosadašnjim aktivnostima na rekonstrukciji džamije i plan aktivnosti za naredni period.

U proteklom periodu postavljanja je skele oko objekta, demontiran je ulazni trijem i počeli su unutrašnji radovi. Radovi se odvijaju u skladu sa Ugovorom o izvođenju.

RMU Banovići

Prije održane sjednice muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je obišao Behram-begovu (Šarenu) džamiju i upoznao se s trenutnim radovima na ovom objektu. Kompleks Behram-begove džamije i lokacija stare zgrade Medrese u strogoj gradskoj jezgri stare Tuzle proglašeni su nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2010. godine i njihova obnova se provoditi u skladu s tom odlukom.

Muftija je posjetio i Džindijsku džamiju, koja je 5. decembra 2018. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Zajedno s muftijom Fazlovićem džamije su posjetili najodgovorniji ljudi Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.

6