PDA Gradačac: Pusta obećanja lokalne vlasti dovela do redukcije vode

PDA Gradačac: Pusta obećanja lokalne vlasti dovela do redukcije vode

RSD Sloboda

Gradski odbor PDA Gradačac oštro osuđuje lokalne vlasti koje se nekorektno odnose prema gorućem problemu na području ovog grada – vodosnabdijevanju.

Mada su lokalne vlasti obećavale da do toga neće doći, Gradačac je ovih dana suočen sa redukcijom vode koja, prema obrazloženju JP Komunalac Gradačac, dolazi zbog nedostatka padavina. Međutim, iako su urađene brojne aktivnosti u cilju produženja vodosnadbijevanja bez redukcija, ipak dolazi do gubitaka na gradskoj vodovodnoj mreži kao i pada vode na izvorištu.

RMU Banovići

Općinsko vijeće Gradačac je 2015. godine donijelo jo odluku o povećanju cijene vode, te da će se iz iste izdvajati dio za rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže. Takođe, donesena je odluka da se taj dio sredstava izdvaja na poseban podračun u JP Komunalac Gradačac.

Prema procjenama radi se o sredstvima koja u ovom momentu iznose blizu 4 miliona KM. Samo po sebi nameće nam se pitanje ako ako su građani do sada izdvojili gore navedena sredstva, da li je uopšte i bilo potrebno dizati kredit od EBRD-a za rekonstrukciju gradske sekundarne mreže?

Pored toga postavlja se ključno pitanje zašto nije pokrenut projekat zamjene azbestnih cijevi ako imamo 60% gubitke na postojećoj mreži, ako imamo sredstva na podračunu i ako je gradonačelnik obećao početak radova u proljeće 2016. godine?!

Pokret demokratske akcije Gradačac smatra da građani, plaćajući najskuplju vodu u Bosni i Hercegovini, s pravom negoduju, ujedno se pitajući da li ova sredstva postoje na posebnom podračunu javnog preduzeća.

Press služba PDA Gradačac