OV Banovići ni po koju cijenu neće dati da se RMU “Banovići” uvuče u Koncern

OV Banovići ni po koju cijenu neće dati da se RMU “Banovići” uvuče u Koncern

RSD Sloboda

U povodu dešavanja koja su u vezana za Općinu Banovići pa i sam RMU “Banovići”, danas se saopštenjem za javnost oglasio i predsjedavajući OV Banovići ,stavljajući akcenat na Zaključke koje je ovo Vijeće usvojilo na zadnjoj sjednici.

Saopstenje u cjelosti i bez korekcija prenosimo u nastavku.

RMU Banovići

 

Osvrćući se na saopštenje Kluba federalnih zastupnika SDA objavljenom na portalu avaz. ba 10.10.2019 godine pod nazivom „Klub federalnih zastupnika SDA: Nedopustivi pritisci na premijera Novalića“ a povodom navodnih prozivki i napada na premijera Fadila Novalića, od strane Općinskog vijeća Banovići, ovim putem Vas obavještavamo da Općinsko vijeće Banovići, i dalje stoji iza svojih Zaključaka, usvojenih na 3. vandrednoj sjednici, održanoj dana 07.10.2019 godine, te da od istih, ni pod kojim pritiskom niti uslovom neće odustati.
S tim u vezi žalosna je činjenica da Klub federalnih zastupnika SDA u svom saopštenju navodi da je netačna tvrdnja da će RMU „Banovići“ d.d. Banovići ući u Koncern JP „Elektroprivreda“ BiH, odnosno da program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH to uopće predviđa.
Tačnije, u programu prestrukturiranja u podnaslovu “Modernizacija i prestrukturiranje rudnika uglja” u prvom pasusu se navodi između ostalog da u sastav Koncerna JP „Elektroprivreda“ BiH d.d. Sarajevo posluju sljedeća društva, gdje je među osam navedenih rudnika, posljednji naveden i RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

Žalosna je činjenica da federalni zastupnici navedenog Kluba, nisu prije sjednice, ili barem u toku iste, iščitali dostavljeni materijal, jer da jesu ne bi im se desio ovakav propust, da u javnom saopštenju iznose navode koji su u suprotnosti sa programom koji su Vlada FBiH i premijer Novalić predložili na usvajanje Federalnon parlamentu.

Pored navedenog, još pogubnija je činjenica da Klub federalnih zastupnika SDA brani svog Premijera i ubjeđuje javnost da Premijer neće otpustiti rudare kad je u saopštenju jasno priznao da nije dao saglasnost na prijem 11 radnika. Taj isti Premijer putem Vlade FBIH nekoliko sati poslije u saopštenju koje je prenio portal klix.ba odbacio je sve zahtjeve Općinskog vijeća, Uprave Rudnika i Sindikata, i poručio kako ne namjerava odustati od svog prvobitnog plana kojim se predviđa uvođenje Rudnika u Koncern Elektroprivrede.

Da su tačne tvrdnje i navodi Općinskog vijeća Banovići, i da je strah od otpuštanja radnika iz rudnika Banovići opravdan, pokazuju i činjenica objavljene u intervjuu sa direktorom rudnika Breza, Ćamilom Zaimovićem na web portalu oslobođenje.ba 10.10.2019. godine pod naslovom „Ćamil Zaimović: U ovakvom sistemu mogu samo svi propasti“.

Iznesene činjenice kao što su: “Rudnik Breza je trenutno jedno veliko radilište. Otkupna cijena uglja je 57,54 KM, što je sramotno jer je to cijena jednih rudarskih čizama. Smanjena je proizvodnja, a osim toga nas i kradu. Tužili smo JP EPBiH zato što nam je ukrala dio proizvodnje, vraćaju nam ugalj, jer po njihovim navodima nije kaloričan. U ovakvom sistemu tj. u sastavu JP EPBiH mogu samo svi propasti. Ljudi koji su upropastili rudnik nagrađuju se direktorskim mjestima, plate su nikakve, a rudari šute.”

Iz navedenih činjenica, koje je kazao direktor Zaimović, još jednom potvrđujemo sve naše Zaključke i dokazujemo da je ulazak u Koncern jedna velika kolateralna šteta koja bi imala nesagledive posljedice.
S obzirom na sve navedene činjenice, istupe Kluba SDA, poruke Vlade FBiH, ovim putem Općinsko vijeće Banovići šalje jasnu poruku da neće odustati od svojih Zaključaka, te da ni pod koju cijenu neće dati da se RMU „Banovići“ d.d. Banovići uvuče u njihov propali Koncern.

 

Predsjedavajući OV Banovići, Nermin Delagić