Otkupljivači u BiH tvrde da će cijena maline u 2018. godini narasti troduplo!

REKLAMA

Otkupljivači i izvoznici jagodičastog voća FBiH očekuju da se u 2018. godini može očekivati cijena do 4.5 KM po kilogramu ekološki uzgojene maline, bez paušalne naknade i poticaja od države.

“Ovom prilikom ponovo želimo ukazati i nadahnuti narod da se nastavi baviti malinom. Svjesni situacije da će navedena cijena biti zadovoljavajuća za proizvođače, u potpunosti proizvođačima pružamo punu podršku.”

Menprom

Također, pozivaju resorno ministarstvo i Vladu FBiH da odmah preduzmu planirane mjere podrške proizvođačima malina usljed ekstremnih poremećaja tržišta na svjetskom nivou, a sve u skladu zaključka Parlamenta FBiH da se u “slučaju ekstremnih poremećaja tržišta jagodičastog voća (maline) zadužuje Vlada Federacije, vlade kantona, gradovi i općine da osiguraju sredstva za subvencije proizvođačima jagodičastog voća (maline)”, piše “Srednja Bosna“…

(Srednja Bosna)

RSD Sloboda