Objavljen Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Objavljen Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

RSD Sloboda

Na osnovu  Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu  i Zakona o radu  te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, Gradonačelnik Grada Tuzla objavljuje Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle .

Javni poziv biit će otvoren zaključno sa 16.4.2019. godine.

RMU Banovići

I. Naziv pozicije:
1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke – 9 izvršilaca
2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke – 4 izvršioca
3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – građevinske struke – 1 izvršilac
4. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – saobraćajne struke – 1 izvršilac
5. Lice sa završenom SSS/IV stepen stručne spreme – društvenog ili tehničkog smjera – 5 izvršilaca.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

– Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (za lica sa završenim visokoškolskim obrazovanjem)

– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (za lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem)

(Objektivno.ba)