Nova lista lijekova za bolju zdravstvenu zaštitu stanovništva Tuzlanskog kantona

RSD Sloboda

Vlada je danas donijela odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona.

U odnosu na prethodnu listu, nova Pozitivna lista sadrži dodatnih 95 lijekova, kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija, kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva Tuzlanskog kantona. Poređenja radi, lista lijekova Sarajevskog kantona, koji posjeduje najveća finansijska sredstva za lijekove, sadrži ukupno 703 lijeka, a novi Prijedlog Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona sadrži 1143 lijeka.

PropellerAds

Ovom odlukom izvršeno je i usklađivanje kantonalne liste sa Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, koja je stupila na snagu 27. januara 2018.godine.

Ako se uzme u obzir da je krajnji rok za usklađivanja Pozitivne liste lijekova kantona 27.04.2018. godine, može se reći da je Tuzlanski kanton prvi u FBiH uskladio Pozitivnu listu lijekova, a time i pokazao brzinu u servisu i pružanju zdravstvenih usluga stanovništvu Tuzlanskog kantona, te i ovime pokazao koliko prednjači u odnosu na sve ostale kantone.

Također, zanimljivo je za istaknuti, da su Ministarstvo i Vlada prilikom kreiranja liste vodili računa i o poziciji domaćih proizvođača lijekova, tako da oko 40% lijekova koji se nalaze na Listi su proizvod pet domaćih proizvođača lijekova, dok su preostalih 60% lijekova sa liste proizvodi 60 stranih proizvođača. Ovim su svi „domaći” lijekovi stavljeni na Pozitivnu listu lijekova, što je još jedan od pokazatelja podrške koju Vlada Tuzlanskog kantona pruža domaćim privrednicima.

PropellerAds