Na 28 posto teritorije FBiH živi više od 1,2 miliona ljudi, a na 19 posto samo 84.000!

RSD Sloboda

Federacija BiH, kao i Bosna i Hercegovina, karakteristična je i po ogromnim disproporcijama između kantona u gustoći naseljenosti stanovništva.

Naime, kako piše “Hrvatski Medijski Servis“, dok su neka područja prenapučene druga su gotovo pusta. Poređenja radi u prostorno najvećem kantonu u Federaciji BiH, Kantonu 10 koja obuhvaća čak 19 posto teritorije ovog entiteta, živi, prema popisu stanovništva iz 2013. tek 84.000 stanovnika.

RMU Banovići

S druge, pak, strane prostor tri većinski bošnjačka kantona Sarajevski, Tuzlanski i Zeničko-dobojski, tek je za 9 posto prostorno veći od Kantona 10, a ima 14 puta više stanovnika. Na prostoru ova tri kantona koji zajedno obuhvaćaju 28 posto teritorije FBiH boravi 1, 2 miliona stanovnika.

Disproporcija u naseljenosti pojedinih područja FBiH je još izraženija ako se usporedi, na primjer područje tri većinske srpske općina u Kantonu 10 – Drvara- Grahova i Glamoča koje čini više od 10 posto teritorije FBiH sa na primjer prostorno približno jednakim Tuzlanskim kantonom. U spomenute tri općine živi tek nešto više od 13.000 stanovnika, dok je na prostoru Tuzlanskog kantona nastanjeno čak 34 puta više ili 445.000 stanovnika.

(Hrvatski Medijski Servis)