Ministar Hasić sastao se sa predstavnicima 14 koncesionara

RSD Sloboda

U cilju unaprjeđenja poslovnog ambijenta na području Tuzlanskog kantona danas se ministar privrede Tuzlanskog kantona Asmir Hasić sastao sa predstavnicima 14 koncesionara. Bila je to prilika za upoznavanje sa stanjem privrednih subjekata (koncesionara) koji se nalaze u registru Ugovora o koncesijama.

Sugestije koncesionara u Tuzlanskom kantonu, čija većina se, izuzevši rudnike uglja, ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji dobrodošle su i zbog toga je novi ministar Hasić organizovao ovaj sastanak. Sastanak je bio prilika za dobijanje povratne informacije od korisnika o stanju u ovoj oblasti kako  bi Ministarstvo privrede iz prve ruke dobilo prijedloge za unaprjeđenje poslovnog ambijenta na području Tuzlanskog kantona.

RMU Banovići

Problem na koji su kocesionari na sastanku ukazali je izmjena jednog dijela zakonske regulative: „Ja sam sugerisao da u Ministarstvo dostave kako bi trebalo izgledati njihovo rješenje problema koje imaju kada je u pitanju zakon, a mi ćemo uputiti inicijativu pošto je to zakon federalnog nivoa, da se to izmijeni i olakša ljudima koji rade“, rekao je ministar Hasić.

Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori su uložili velike napore u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao.

Teme današnjeg informativnog sastanka bile su i visine koncesionih naknada i izmjene dijela zakonske regulative u oblasti koncesija.