Mihad Sakić: Neophodno hitno rješavanje problema pasa lutalica u Lukavcu

Mihad Sakić: Neophodno hitno rješavanje problema pasa lutalica u Lukavcu

Ferx.ing d.o.o

Pitanje  zaštite  i dobrobiti  životinja regulisano je Zakonom koji  je usvojen od strane Predstavničkog i  Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Odredbama ovog zakona  jedinice lokalne samouprave obavezne  su  osnovati skloništa za napuštene životinje a Općina Lukavac po ovom pitanju  učinila je neznatne napore za proteklih desetak godina od usvajanja ovog zakona.

Izdvajana su određena sredstva koja su uglavnom transferisana prema JP ,,Rad”  Lukavac ili pak JP “Veterinarska stanica” doo Lukavac. Često je bilo slučajeva da sredstva nisu dolazila direktno do krajnjih korisnika. Odnosi između dva pomenuta preduzeća nisu bili funkcionalni ni dovoljno efikasni tako da su u većini slučajeva deblji kraj izvlačili građani.

Menprom

Zaposlenici JP “Veterinarska stanica” doo Lukavac su se u pogledu struke i Zakona koji tretira ovu oblast odnosili odgovorno I profesionalno. Sredstva u iznosu od 20.000-ak KM nisu bila dovoljna da se riješe problematična pitanja koja se već decenijama nagomilavaju. Ovom prilikom ističemo zahvalnost zaposlenicima JP “Veterinarska stanica” doo Lukavac kao I njihovim saradnicima volonterima koji su dali nemjerljiv doprinos u zaštiti napuštenih životinja. Međutim veliki broj životinja svakodnevno luta od “nemila do nedraga”. Dešava se da ove životinje, prvenstveno psi usljed nedostatka odgovarajuće zaštite i brige za njihov smještaj postanu napasni i agresivni.

Veliki broj građana Općine Lukavac je na svojoj koži osjetio neraspoloženje tih životinja. Naši sugrađani doživljavali su neprijatne i bolne situacije koje su u najvećem broju slučajeva završavale ujedima – ugrizima od strane napuštenih pasa. Često ove životinje u kolokvijalnom govoru nazivamo “psi lutalice” ali smatramo da je ispravnije nazivati ih napuštenim životinjama. Mnogi naši sugrađani pretrpjeli su kako duševnu bol isto tako i fizičku bol koja je često imala opasan karakter. Da bi se zaštitili građani Općine Lukavac su tražili pravnu pomoć, pokretali sudske postupke.

Općinski sud Lukavac u većini slučajeva nastoji prolongirati rješavanje značajnog broja tužbi u kojima građani traže naknadu za bol I fizička oštećenja koja su pretrpjeli agresivnim dejstvom napuštenih pasa. Nezvanično raspolažemo sa podacima da je Općina Lukavac nekima od oštećenih građana izašla u susret i isplatila dosta skromna sredstva po pitanju njihovih tužbi. Ovo ptanje iz dana u dan postaje sve ozbiljnije te ga je potrebno hitno rješavati. Svjedoci smo gotovo svakodnevnih obavještenja od strane istinskih zaštitnika napuštenih životinja kako apeluju da se pomogne u ovim slučajevima.

Općinska organizacija SBiH Lukavac apsolutno podržava rad volontera, entuzijasta koji pružaju pomoć i smještaj napuštenim životinjama. Ovim saopćenjem ne želimo upućivati kritike aktuelnoj predstavničkoj i izvršnoj vlasti Općine  Lukavac zbog nerješavanja ovog civilizacijskog pitanja već naprotiv pozivamo i jedne i druge da zajednički damo doprinos kako bi se ostvarile neke od Zakonom obavezujućih odredbi za zaštitu napuštenih životinja. Iz prethodnog se vidi kako je potrebno u Općini Lukavac barem započeti aktivsnoti na osnivanju skloništa ili azila za napuštene životinje. Dobra iskustva možemo “ukrasti” od grada Tuzla ili nekih drugih općina I gradova u BiH i susjednim državama koji su postigli dobre rezultate po pitanju zaštite nepuštenih životinja.

SBiH Lukavac je u svom izbornom dokumentu za Općinske izbore 2016 zacrtala zadaću da se u Lukavačkoj komuni izgradi centar-azil za adekvatan smještaj i veterinarsko-zdravstvenu pomoć napuštenih životinja. Ukoliko postoje aktivnosti i interes pojedinaca, pravnih ili fizičkih lica za izgradnju skloništa za životinje SBiH Lukavac to apsolutno podržava i poziva predstavnike vlasti da zajedno sa pomenutim subjektima uzmu učešće i pruže konkretnu stručnu i finansijsku podršku ljudima koji nastoje pomoći napuštenim životinjama.Budući centar za napuštene životinje trebao bi biti lociran na propisanoj udaljenosti od naseljenih mjesta općine Lukavac.

Također ističemo potrebu da se u Općini Lukavac po uzoru na Savjet za zdravstvo formira i Savjet za zaštitu I dobrobit životinja. Normalno, ovaj Savjet bi trebao da ocjenjuje stanje u oblasti zaštite životinja, da prati stanje vezano za zaštitu životinja te da u skladu sa državnim zakonom daje mišljenje i predlaže propise kojima će biti regulisane odluke Predstavničke i Izvršne vlasti općine Lukavac, sve u jedinstvenom cilju da se zaštite napuštene životinje i ljudi na području naše komunalne zajednice.

RSD Sloboda