Migrant: “Hrvatska policija me tukla dok sam u rukama držao kćer, povrijeđena je”

Migrant: “Hrvatska policija me tukla dok sam u rukama držao kćer, povrijeđena je”

Ferx.ing d.o.o

Objavila ga je udruga No Name Kitchen, trenutno smještena u Beogradu gdje pomažu izbjeglicama.

RSD Sloboda