KV SBiH TK: “Da li nečije pravo zavisi od volje pojedinaca” /Video/

REKLAMA

Povodom  posljednje izjave premijera Tuzlanskog kantona gospodina Jakuba Suljkanovića u Dnevniku 2 RTV TK ,  a u vezi reprezentativnosti Sindikata doktora i stomatologa  TK, Kantonalno vijeće Stranke za BiH TK odlučilo je demantovati navode premijera. S tim u vezi danas je u prostorijama ove stranke upriličena i konferencija za medije na kojoj je , između ostaloga istaknuto i to da ostvarivanje  prava na nešto ne zavisi od pojedinca već od Zakona.

“Premijer je u Dnevniku 2 RTV TK spominjao mene kao bivšeg ministra Stranke za BiH i kazao da sam ja dao reprezentativnost Sindikatu doktora i stomatologa  TK.  U ovoj državi i u svakom razvijenom demokratskom društvu ne može niko nikome ništa dati i pravo na nešto daje Zakon. Ni jedan pojedinac nema pravo nekome nešto dati i  reprezentativnost SDMiS TK-a je proizvedena iz Zakona o radu a da nisu doktori bili u pravu u tom momentu ne bi je nikad ni dobili. Znači ne daje Zoran, niti neki drugi pojedinac već daje Zakon”, kazao je Zoran Jovanović, podpredsjednik GO SBiH Tuzla i bivši ministar u Vladi  TK.

Menprom

Jovanović je kazao i to da Zakon nije dovoljno pročitati nego ga treba znati protumačiti te ističe da svi oni koji nisu sposobni i ne znaju protumačiti Zakon treba da angažuju stučnjake.

“BiH je došla na ovaj nivo razvoja, dotakli smo dno, jer se svi petljalju u sve, u nešto što nije njihova struka, nije njihova sposobnost. Najgore je kad se petlja rudarski inžinjer u zdravstvo, doktor se petlja u poljoprivredu, automehaničar u vremensku prognozu i to nas je i dovelo na ovaj nivo na kome se danas BiH nalazi i zauzimamo zadnja mjesta u mnogim segmentima društva”, kazao je Zoran Jovanović.

Prisutnima se danas obratio i Fuad Imamović, poslanik Stranke za BiH u Skupštini TK.

” Vlada TK je svjesno napravila ovaj problem sa doktorima i svjesno dovodila građane, prije svega bolesne, u situaciju velike zabrinutosti i stvarala je jednu potpunu nesigurnost na prostoru Tuzlanskog kantona a što se ni u kom slučaju ne smije dozvoliti da radi jedan izvršni organ kao što je to Vlada . Prmijer je očigledno počeo da živi od onog momenta od kada je postao premijer i on se izgleda ne sjeća ničega iz onog perioda dok je bio ministar u Vladi TK koja je jednoglasno donosila odluke na koje se on sam pozvao gostujući  u Dnevniku 2 RTV TK”, kazao je Imamović.

Premijer Tuzlanskog kantona gospodin  Suljkanović Jakub  izjavljuje da je bivši ministar u Vladi TK  Zoran Jovanović dao reprezentativnost SDMiS TK-a što je sasvim neprihvatljivo, jer  ostvarivanje  prava na nešto ne zavisi od pojedinca već od Zakona, e je u ovom slučaju Zakon o radu FBiH  omogućio navedenom sindikatu dobijanje reprezentativnosti.

 Nakon 13.09.2017.godine pod pritiskom ministra zdravstva TK gospodina Bahrudina Hadžiefendića tadašnji Premijer TK-a  Bego Gutić je tražio od ministra Jovanovića da poništi Rješenje o reprezentativnosti SDMiS TK što je isti odbio jer po Zakonu donosilac rješenja isto ne može poništiti.

 Vlada TK je tada zatražila informaciju o postupku izdavanja reprezentativnosti za navedeni sindikat i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je istu dostavilo na narednu sjednicu, tj.10.10.2017.god. te je Vlada TK po pravu nadzora ukinula izdatu reprezentativnost SDMiS TK od 13.09.2017.godine iako je i tada ministar Jovanović branio stav ministarstva da je reprezentativnost od navedenog datuma legalna. 

Iz ovoga obrazloženja da se zaključiti da ministar Jovanović nije uputio dopis prema Vladi TK sa zahtjevom da se ukine reprezentativnost SDMiS TK već da se radi o Informaciji o postupku izdavanja reprezentativnosti .

Na kraju nas začuđuje da je Vlada TK dala “sporna“ prava SDMiS TK iako ona nisu propisana ZAKONOM  te se pitamo da li nečije pravo  zavisi od volje pojedinaca i da li se još više povećava pravna nesigurnost gradjana u TK kroz zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja.

 A kako bi donekle popravili budžet ZZO TK  da li ZZO ili nadležno Ministarstvo zdravstva TK su na štetu gradjana  tj.pacijenata i to jedne od najranjivijih grupa- DIJABETIČARA  izmijenili visinu  naknade za nabavku trakica za mjerenje šećera u krvi te sa dosadašnjih 50 trakica za 3.mjeseca pacijent može dobiti trakice u protuvrijednosti od 20 KM ili brojem oko 27 trakica za 3 mjeseca.

Pa  ovdje se radi o živim bićima od novorodjenčeta do osoba u trećoj dobi a dijabetes kao bolest nije bezazlena i sa godinama ista uzima maha i napada sve organe ljudskog tijela, te ako nema adekvatnog liječenja i kontrole društvo dobija sve teže bolesnike.

Na kraju se moramo zapitati da li je aktuelnoj vlasti u cilju društvo sa što više bolesnih gradjana ili zdrava, mlada i progresivna  društvena zajednica.  (KV SBiH TK)

RSD Sloboda