Kolegij gradonačelnika utvrdio Prijedlog Odluke o subvencijama komunalnih naknada

RSD Sloboda

Kolegij gradonačelnika Tuzle održan je danas na kojem je između ostalog, utvrđen je prijedlog rebalansa Budžeta za 2019. godinu, kao i Nacrt Budžeta za 2020. godinu. Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, utvrdio je i Prijedlog Odluke u subvencijama komunalnih naknada, po kojoj će penzioneri, članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, nezaposleni demobilisani borci, kao i korisnici stalne novčane socijalne pomoći, ostvariti pravo na subvenciju komunalne naknade u punom iznosu.

Utvrđen je i prijedlog izmjene Odluke o taksama, po kojoj će za ostvarenje ove subvencije korisnici biti oslobođeni plaćanja takse. Gradonačelnik je utvrdio i Inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnim taksama TK.

RMU Banovići

Naime, po sadašnjem kantonalnom zakonu, komunalne naknade su oslobođeni samo budžetski korisnici i objekti vjerskih zajednica. Gradonačelnikov prijedlog sadrži oslobađanje svih kategorija koje će prema Odluci Grada Tuzle, ostvariti pravo na subvenciju u punom iznosu.