KO SDP TK: Tražimo precizne smjernice za rad zdravstvenih ustanova

KO SDP TK: Tražimo precizne smjernice za rad zdravstvenih ustanova

RSD Sloboda

Savjet za zdravstvo KO SDPBiH Tuzla prateći epidemiolosku situaciju u Kantonu, koja je stabilna, smatra da treba izraziti veliku zahvalnost i odati priznanje našim građankama i građanima, koji su odgovornim ponašanjem u proteklom periodu najviše doprinijeli ovako stabilnoj epidemioloskoj situaciji. Time su pomogli zdravstvenim radnicima da imaju manje posla nego u nekim drugim državama, pa su ga odradili na najbolji mogući način, na čemu im takođe izražavamo veliku zahvalnost i odajemo priznanje. Ovako odgovorno ponašanje naših građanki i građana očekujemo svakako i u narednom periodu, jer će  to biti glavni faktor za zaustavljanje pandemije i sprečavanje ponovne pojave ove bolesti.

Pošto se u narednom periodu, zbog povoljne epidemioloske situacije, očekuje popuštanje  protivepidemijskih mjera, tražimo od nadležnih Ministarstava zdravstva da odmah donesu precizne  smjernice za rad  zdravstvenih ustanova u ovim drugačijim, povoljnijim uslovima. Te smjernice trebaju biti napisane precizno, stručno po službama, specijalnostima.

RMU Banovići

U narednom periodu, zbog stabilne epidemioloske situacije, doći će do popuštanja protivepidemijskih mjera, ali će neke mjere morati ostati sve do pronalaska vakcine ili sticanja kolektivnog imuniteta. U tim uslovima će zdravstvene ustanove otežano raditi i zato naše građanke i građane u narednom periodu molimo za strpljenje i racionalno korištenje naše zajedničke zdravstvene zaštite, da bismo je sačuvali.

                                                                            KO SDP BiH Tuzla