JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša: Negiramo postojanje bilo kakve grobnice pasa na deponiji Radića most

JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša: Negiramo postojanje bilo kakve grobnice pasa na deponiji Radića most

Ferx.ing d.o.o

Nakon što je na brojnim internet portalima  jučer objavljena vijest da se u Velikoj Kladuši nalazi masovna grobnica ubijenih pasa lutalica,  JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša uputilo je danas demant na tu vijest, negirajući postojanje bilo kakve grobnice na deponiji Radića most.

U nastavku prenosimo demant  JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša.

Menprom

“Negiramo postojanje bilo kakve grobnice na deponiji Radića most. Također negiramo neistine izrečene u vezi odvoza pasa iz Privremenog skloništa za životinje i njihovo ubijanje. U sklopu JKUP “Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša djeluje Služba za higijeničarske usluge i vođenje skloništa životinja i ista svakodnevno radi na izvršavanju utvrđenih zadataka. U sklopu higijeničarskih usluga svakodnevno se sakupljaju lešine životinja čije je ugibanje uglavnom uzrokovano u saobraćaju. Takve lešina se odvoze na stočnu groblje Bukovlje koje je predviđeno za njihovo ukopavanje.

Podsjećamo građane i javnost da deponija Radića most nije od jučer i da deponovanje otpada na istoj traje preko 40 godina. Kako su se rješili mnogi problemi tako će biti i rješeno stanje deponije Radića most. Deponija se prostire na površini od 35.000 m2 i vrlo teško je održati zabranu pristupa kako neovlaštenim licima tako i životinjama o čemu je svjedočila i današnja vijest.

Od početka rada Privremenog skloništa za životinje, Društvo je naišlo na otpore grupa i pojedinaca kojima nije interes human odnos prema životinjama.

Žalimo zbog pokušaja Adema Pajazetovića da spinovanjem pokuša sebi priksrbiti političke poene a na štetu ugleda Društva i same općine Velika Kladuša.

Nažalost ovakvim događajem želi se devalvirati činjenica da je na dan 11.06.2018. godine u okviru zavisnog Društva Alatuša a pod pokroviteljstvom JKUP ,,Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša potpisano 25 novih ugovora o radu i pokrenuta fabrika konfekcije Ateks u kojoj će u konačnici biti zaposleno 120 žena.

Zbog neovlaštenog pristupa deponiji JKUP ,,Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša će poduzeti adekvatne mjere”, navodi se u saopštenju za javnost.

Demant JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša

RSD Sloboda