JKP „Komunalac“ Tuzla radi na održavanju higijene grada

JKP „Komunalac“ Tuzla radi na održavanju higijene grada

RSD Sloboda

Divlje deponije smeća problemi su koje redovno stvaraju građani. Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla, redovno radi na održavanju higijene grada, pa tako i rješavanju divljih deponija otpada. Iz tog razloga ovo preduzeće konkurisalo je na značajan projekat Federalnom fondu za okoliš. Projekat je vrijedan oko 100.000 KM, a cilj mu je podizanje svijesti o zbrinjavanju i sortiranju otpada u gradu.

“Taj projekat u koliko se odobri od Federalnog fonda, podrazumijeva izgradnju tipskih objekata za sortiranje otpada jer je nama u studiji upravljanja otpada u gradu predviđen određen broj tipskih objekata kako bi omogućili građanima da u što većoj količini sortiraju otpad, tako da je svima poznato da prostora za odlaganje otpada u BiH ponestaje, da se mora smanjiti proizvodnja otpada, da se što veće količine otpada razvrstat, sortirat, dat u dalju proizvodnju kako bismo produžili rok trajanja deponijama u BiH” – istakao je Admir Bećirović, direktor JKP „Komunalac“ Tuzla.

RMU Banovići

A kada je u pitanju higijena grada, komunalne službe četiri do šest puta godišnje rade i na održavanju zelenih površina. Ove aktivnosti provode se tokom ljeta i početkom jeseni.

“Aktivno učestvujemo u svim značajnim događajima za naš grad. Uređujemo i pripremamo zelene površine na kojima se održavaju ti važni datumi. Redovno radimo na higijeni grada na pranju saobraćajnica, pješačkih staza, to uglavnom radimo u noćnim satima zbog slabijih frekvencija saobraćaja. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, funkcioniše kako treba, nema tu nekih posebnih problema” – kazao je Admir Bećirović, direktor JKP „Komunalac“ Tuzla.

Proljetna akcija odvoza krupnog i kabastog otpada završena je u aprilu, a iz Javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla, zadovoljni su odzivom građana. Međutim i pored ove akcije koju Komunalac provodi dva puta godišnje, građani ukoliko imaju krupnog i kabastog otpada, mogu u dogovoru sa preduzećem odložiti otpad.

(RTV Slon)