Izvještaj o nevremenu (jak vjetar i kiša) na području grada Tuzla, 13.08.2018. godine u 22,30 sati

Izvještaj o nevremenu (jak vjetar i kiša) na području grada Tuzla, 13.08.2018. godine u 22,30 sati

RSD Sloboda

U noćnim satima dana 13.08.2018. godine oko 22,30 sati područje grada Tuzla zahvatilo je jako nevrijeme – obilne kišne padavine, grmljavina i jak vjetar.
Prema izvještaju sa mjerne stanice Bukovčić Tuzla, palo je 6,3 l/m2 kiše, brzina vjetra bila je cca 50 km/h.
Karakteristične posljedice za ovo nevrijeme su oštećenja krovova na građevinama, padovi drveća, oštećenja automobila, poplave u podrumskim prostorijama, padovi bandera, oštećenja na uličnoj rasvjeti i elektrokablovima.

Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite i prijavama o nastalom događaju od strane građana i pravnih lica, u vrijeme nastanka ovog događaja Profesionalna vatrogasna brigada grada Tuzla imala je 14 intervencija koje su se odnosile na nastali događaj od čega najviše na uklanjanju stabala sa saobraćajnica (11 intervencija).

RMU Banovići

Što se tiče građevina, i oštećenja krovova, do sada su prijave podnesene od strane Rudarskog instituta Tuzla i BKC-a Tuzla.
Moramo naglasiti, da je Služba zaštite i spašavanja nadležna za čistoću i formirana u JKP „Komunalac“ Tuzla, također, odmah bila na terenu, te da su i u toku dana nastavili postupati po prijavama i vršiti otklanjanje nastalih posljedica.

Grad Tuzla – Služba civilne zaštite