Hasić: Nemoguće je da Tuzla funkcioniše na bezakonju i krajnje je vrijeme da se usvoji Statut Grada Tuzla

REKLAMA

 „Vraćanje pravnog  subjektiviteta mjesnim  zajednicama u gradu Tuzla“ tema je koja je  obilježila rad GO Stranke za BiH Tuzla u drugoj polovini 2017. godine.  S tim u vezi, Gradska organizacija Stranke za BiH Tuzla u proteklih šest mjeseci organizovala je  tri okrugla stola na kojima je učestvovalo oko 350 građana iz više mjesnih zajednica.

Razlog za aktivnosti ovog tipa je neusvajanje Statuta  Grada Tuzla a onako kako je to propisano  Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.

Menprom

Prema Članu 27. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH , jasno je definisan status mjesne zajednice  koji kaže da: ” Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju“. Pored ovoga Članom 25. pomenutog Zakona  definisano je i na koji način građani mogu učestovati u aktivnostima koje se pokreću u određenoj mjesnoj zajednici. Dakle, kao što je propisano Zakonom ,  građani  u mjesnoj zajednici putem organa mjesne zajednice odlučuju o poslovima značajnim za život i rad na području mjesne zajednice. To podrazumijeva pokreću i učestvuju u javnoj raspravi kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području MZ, pokreću inicijative, daju mišljenja i učestvuju u izgradnji komunalnih objekata i objekata u općoj upotrebi- Također,  pokreću i učestvuju u raspravama o inicijativama i aktivnostima za razvoj privrede i društvenih djelatnosti te se brinu i  o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu pokreću saradnju sa stručnim organima u oblasti socijalne zaštite.
Građani se prema Zakonu staraju se o razvoju kulture i sporta i stvaraju uvjete za dostupnost ustanova i objekata kulture i sporta svim građanima, a pogotovo mladim. Također, stvaraju uvjete i preduzimaju mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti čovjekove sredine a bave se i drugim poslovima utvrđenim statutom i pravilima mjesnih zajednica a vodeći računa o vrsti i obimu potreba, raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u cjelini.

Postavlja se pitanje koliko se od navedenog zapravo poštuje i da li građani Tuzle mogu biti učesnici u donošenju bitnih odluka koje se tiču njihove mjesne zajednice. Vlast u Tuzli je na sjednicama Gradskog vijeća već nekoliko puta napominjala da se dogovori koji se tiču saradnje mjesne zajednice i određene Službe  Gradske uprave vrše preko povjerenika tih MZ. Ono što je GO Stranke za BiH Tuzla ponukalo na aktivnosti koje su vezane za vraćane pravnog subjektiviteta mjesnim zajednicama , je između ostalog i činjenica da se u  povjereničkim odborima nalaze ljudi koje je predložila određena politička partija a koji ne surađuju sa ostatkom građana mjesne zajednice.

GO SBiH Tuzla uputiti će Gradskom vijeću Tuzla inicijativu za pravnu regulaciju mjesnih zajednica u Statutu Grada Tuzla a na osnovu dovoljnog broja potpisa građana.

Hasić: Tuzla funkcioniše na bezakonju

“Mi želimo upoznati javnost da je Stranka za BiH okončala šestomjesečni posao vezano za pokretanje inicijative prema Gradskom vijeću Tuzla, u smislu vraćanja pravnog subjektiviteta mjesnoj zajednici u Gradu Tuzla. Mi smo dakle, iz tri mjesne zajednice u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave proslijedili građansku inicijativu u ime građana kako je to  propisano Zakonom, dakle 5 % od ukupnog broja birača koji se nalaze na spisku  sa Izbore u određenoj MZ . Inicijativu za vraćanje pravnog subjektiviteta potpisao je do sada 661 građanin, iz tri MZ i to Donja Obodnica, Požarnica i Kiseljak”, kazao je Sead Hasić, predsjednik GO SBiH Tuzla.

Hasić navodi da očekuje  da će Vijeće na prvoj narednoj Sjednici uzeti u razmatranje ovu građansku inicijativu.

“Također očekujemo da će vijećnici u Gradskom vijeću , bez obzira na političko opredjeljenje shvatiti da u Tuzli ne funkcioniše lokalna samouprava onako kako je to propisano Zakonom i da će neovisno o svom političkom uvjerenju dići ruku za izmjene Statuta Grada Tuzle, i usvajanje Statuta u kojem će se vratiti puni pravni subjektivitet mjesnoj zajednici a kako bi građani mogli neposredno da odlučuju o razvoju svoje mjesne zajednice u svim pitanjima koji su značajni za građane”, ističe Sead Hasić.

Iz Stranke za BiH navode kako nije rijedak slučaj da vođeni pomenutim principom izbora povjerenika , u nekoj mjesnoj zajednici bude imenovan povjerenik ili član Savjeta iz  druge mjesne zajednice, što je znalo uticati na rješavanje aktuelnih pitanja u sferi komunalne infrastrukture i neravnomjernog razvoja mjesnih zajednica. Također ističu da je mjesna zajednica u Gradu Tuzla izgubila svojstvo pravnog lica,  nema svoj pečat a građani ne biraju predstavnike u organe mjesne zajednice.

Podsjećamo Statut Grada Tuzla u proceduri je od 2014. godine a po pitanju odredbi Statuta godinama se vode rasprave između pozicije i opozicije Gradskog vijeća Tuzla.

Predsjednik GO SBiH Tuzla danas je kazao da će upravo iz tog razloga u narednom periodu razgovarati sa opozicijom u Gradskom vijeću Tuzla, jer je upoznat sa činjenicom da se i opozicione stranke u Tuzli godinama bore za izmjene odredbi Statuta, kao i vraćanje mjesnoj zajednici svojstva pravnog lica.

Građanima rubnih mjesnih zajednica ideja za pokretanje pomenute inicijative se dopala te navode da će pružiti svu potrebnu podršku. Smatraju da su upravo građani ti koji treba da odlučuju o problemima u svojoj mjesnoj zajednici. Također, ogorčeni su načinom izbora povjerenika i smatraju da je realnije bilo, novac utrošen za naknade povjerenika, uložiti u komunalnu infrastrukturu.

“U Donjoj Obodnici je  možda najgora situacija od svih mjesnih zajednica. Mi , takoreć,  ne možemo hodati putem koji vodi prema gradu jer je put u katastrofalnom stanju. Treba posebno naglasiti da u Tuzli imamo 40 mjesnih zajednica i u prosjeku neka svaka ima 5 povjerenika. Neznam tačno koliko se plaćaju povjerenici ali da je po 100 KM , kada se i izračuna vidimo koliko novca ide u toku jedne godine i koliko je miliona KM potrošeno na te povjerenike u zadnjih nekoliko godina. Da je taj novac ostavljan i bio uložen u MZ do sada bi 20 mjesnih zajednica bile izgrađene tako da imaju urednu kompletnu komunalnu infrastrukturu”, kazao je Muhamed Hrustić, stanovnik mjesne zajednice Donja Obodnica.

Hrustić navodi da je žalosno da u 21. vijeku ljudi nemaju  vodu i da nemaju   kanalizacionu mrežu .

“Ja sam prije otprilike pet godina razgovarao sa Kemalom Kurevićem, vezano za izgradnju kanalizacione mreže u Donjoj Obodnici, međutim do dan danas ništa po tom pitanju nije urađeno kao što nije urađeno ništa ni po pitanju vodosnabdijevanja građana u Donoj Obodnici. I svake godine se samo prebacuje i govori se biti će ove ili naredne godine urađeno. Također, građani treba da biraju svoje predstavnike i da to bude volonterski kao što je nekad bilo a ne kao što je to danas,  da se stranački postavljaju”, kazao je Hrustić Muhamed stanovnik Donje Obodnice, mjesne zajednice koja je , kako kažu njeni stanovnici,  prepuštena sama sebi.

“Zakonom je propisano da je obavezan vid lokalne samouprave mjesna zajednica , koja ima svoj pravni subjektivitet , što podrazumijeva pečat i ostalo. Nemoguće je to  da Tuzla funkcioniše na bezakonju i na nepoštivanju zakonskih odredbi Ustava FBiH.  Smatramo da je došlo vrijeme da to promijenimo”, kazao je Sead Hasić.

Na pitanja ko je kriv za dugogodišnje neusvajanje Statuta Grada Tuzla, u GO SBiH Tuzla ističu da je pozicija ta koja je krivac za to.

“Pozicija je ta koja je kriva za neusvajanje Statuta, ona je vlast a vlast donosi Statut. Opozicija može pokušavati međutim prema Zakonu o principima jedinica lokalne samouprave propisana je procedura podnošenja raznih inicijativa. Dakle, pet posto građana jedne mjesne zajednice, upisanih u birački spisak, mogu pokrenuti razne inicjative a ovo je jedna od inicijativa za donošenje  Statuta u skladu za Zakonom. Mi više  nemamo zborova građana , a ja neznam da li je u nekoj mjesnoj zajednici održan zbor u zadnjih deset godina”, naveo je Zoran Jovanović.

Iz Stranke za BiH ističu da očekuju  da će vijećnici Gradskog vijeća, svi, bez obzira na političku pripadnost , na prvoj narednoj sjednici Gradskog vijeća usvojiti Statut Grada Tuzla u čijim odredbama će izvršiti svojevrsnu konvalidaciju pravnog subjektiviteta mjesnim zajednicama u gradu Tuzla.

U pomenutoj građanskoj inicijativi koja je upućena Gradskom vijeću Tuzla navedeno je da , građani, potpisnici inicijative, žele da neposredno biraju svoje predstavnike  u organe MZ , koja će imati svojstvo pravnog lica, sa svojim pečatom , budžetom i dr. Također, navodi se  da građani žele da putem mjesne zajednice djelotvorno utiču na odlučivanje o razvojnim planovima i programima, te da steknu ostvarivanje određenih građanskih prava.

(Objektivno.ba)

RSD Sloboda