Grad Tuzla i Služba civilne zaštite započeli edukaciju osnovaca

RSD Sloboda

Grad Tuzla je putem Službe civilne zaštite počeo aktivnosti na edukaciji i obuci djece u osnovnim školama.

Riječ je o realizaciji projekta “Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece na području grada Tuzle”. Teme su zemljotres, poplave, klizišta i požar. Osim predavanja predviđene su i pokazne vježbe.

RMU Banovići

Danas je okončana prva edukacija i obuka učenika u tuzlanskoj OŠ “Solina”.

(RTV 7)