Gračanička Fortuna, Fering i Olimp duguju preko 50 miliona KM

RSD Sloboda

orezna uprava FBiH objavila je pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, prema evidencijama kantonalnih poreznih ureda, na dan 30.06.2018. godine koji ukupno iznosi 2,4 milijarde KM.

Poslovni portal Akta.ba donosi pregled dugovanja po gradovima gdje se mogu vidjeti vrtoglavi iznosi poreznih dužnika, hroničnih gubitaša, čije neplaćene obaveze godinama gomilaju.

RMU Banovići

Prema raspoloživim podacima, najveće neplatiše, posebno kada je riječ o doprinosima, su državna javna preduzeća a potom društva ograničene odgovornosti.

Najveći dužnici za Gračanicu – Porezni ured u Tuzli su “FORTUNA” DD  koja je u stečaju sa 27.748.698,52 KM duga, slijedi ju “FERING” DD sa 12.005.042,94 KM i “OLIMP” DD sa 10.930.738,58 KM, koje zajedno duguju više od 50 miliona KM.

Ukupni dug poreznih dužnika Gračanice je 75.546.433,78 miliona KM.

(Akta)