Gračanica, Gradačac, Srebrenik i Živinice dobijaju status Grada

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila sedam prijedloga zakona o uspostavi gradova Gračanica, Visoko, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice, za što su ove sadašnje općine ispunile uvjete iz članka 5. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH. Teritorij novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u okviru ovih općina na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Prema Članu 5.  Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH,  Grad se, osim ustavom, uspostavlja federalnim zakonom na osnovu sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, odnosno odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom središtu kao zaokruženom urbanom području živi najmanje 10.000 stanovnika.

Menprom

RSD Sloboda