Evropski parlament usvojio amandman: Priznavanje genocida u Srebrenici je osnovni korak Srbije na putu ka EU

Evropski parlament usvojio amandman: Priznavanje genocida u Srebrenici je osnovni korak Srbije na putu ka EU

RSD Sloboda

Poslanici Evropskog parlamenta u okviru rasprave o Izvještaju o napretku Srbije usvojili su amandman slovenačkog zastupnika Igora Šoltesa o Srebrenici.

“Parlament žali zbog ponavljenog poricanja genocida u Srebrenici od strane nekih srpkih zvaničnika; podsjeća ih da je puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, i mehanizmom koji ga je naslijedio, takođe uključuje puno prihvatanje i primenu njegovih presuda i odluka; naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU”, stoji u amandmanu Igora Šoltesa ispred parlamentarne grupe Zelenih.

RMU Banovići

Nakon toga je usvojena rezolucija u konačnom tekstu sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 suzdržanih.

(Vijesti.ba / N1)