Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH počinju raditi tek 10. maja

RSD Sloboda

Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara zakazala je za 10. maj novo zasjedanje. To će biti nastavak ranije započete 14. vanredne i nova redovna, 22. sjednica.

U preostalom dnevnom redu vanredne su predložene odluke o imenovanju Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe građana te Nadzornog odbora Agencijue za privatizaciju FBiH.

RMU Banovići

Najavljeni dnevni red redovne sjednice je izuzetno obiman, a među temama je i rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta, predložen iz Federalne vlade.

Među aktima predloženim po skraćenom postupku su Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za podršku nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopunama Zakona za osnivanje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

U proceduri su i nacrt izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, nacrt zakona o postupanju s neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova (predlagač Slađan Ilić, delegat u Domu naroda), kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu te odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Ovogodišnji program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine također je jedna od brojnih drugih najavljenih tačaka dnevnog reda, kao i izvještaji o ranijem poslovanja dva elektroprivredna preduzeća u FBiH.

Predložene su i strategije razvoja drvne industrije Federacije za period 2016. – 2025. godina, industrije građevinskog materijala te metalnog i elektro sektora.

(RTV Slon)

Objavljeno u: