Crna Gora: 14 godina od sticanja nezavisnosti

Crna Gora: 14 godina od sticanja nezavisnosti

RSD Sloboda

Crna Gora danas obilježava 14 godina od sticanja nezavisnosti, koja je izglasana na referendumu 21. maja 2006. godine.

Prema zvaničnim rezultatima, na referendumu je glasalo 419.240 građana ili 86,5 posto ukupnog broja birača.

RMU Banovići

Crnogorsku nezavisnost podržao je 230.661 građanin ili 55,5 posto, dok je za ostanak zajedničke države sa Srbijom bilo 185.002 ili 44,5 posto.

Skupština Crne Gore prethodno je usvojila Zakon o referendumu, koji je dogovoren uz preporuku EU. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55 posto izašlih birača.

Skupština je na sjednici 2. marta, na prijedlog tadašnjeg predsjednika Filipa Vujanovića, donijela odluku da referendum o državnopravnom statusu bude održan 21. maja.

Referendumsko pitanje glasilo je: “Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom?”.

Povodom Dana nezavisnosti, u Crnoj Gori biće  održane brojne manifestacije.

 

(SRNA)