Centralno grijanje Tuzla: Remontni radovi na više lokacija

Centralno grijanje Tuzla: Remontni radovi na više lokacija

RSD Sloboda

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla vrši rekonstrukciju na više lokacija:

Trenutni radovi su na revitalizaciji i zamjeni dotrajalih cijevi na dionici Most BKC – Most Livnica kao i cijevi koje su u profilu pješačkog mosta Livnica koji je neprohodan za pješake.

RMU Banovići

Na lokaciji Sjenjak u toku su građevinski radovi na zatvaranju kanala gdje su zamijenjene cijevi i otkopavanje kanala kako bi se na planiranoj dionici izvršila kompletna zamjena dotrajalih cijevi. Navedeni radovi izvode se i u raskrsnici pristupnog puta prema parkingu za zgrade Kula F i G, na spoju sa ulicom 15. Maja (kod Raiffeisen banke).

Na lokaciji Stupine u toku je zamjena dotrajalih cijevi koje prolaze dionicom od objekta Stupine B11 do SPO Ušće. Iz razloga što cijevi prolaze ulivnom i izlivnom trakom u saobraćajnici, dolaziće do povremenog obustavljanja saobraćaja te će isti biti adekvatno obilježen dodatnom saobraćajnom signalizacijom.

Započeti su i radovi na rekonstrukciji postojećeg vrelovodnog ogranka za N.N Solina.

Mole građane i učesnike u saobraćaju za razumijevanje. Nastojat će da radove izvrše brzo i u razumnom vremenskom roku.

(RTV 7)