Bivši borci tuzlansku petlju još drže u blokadi, traže dolazak ministra Bukvarevića

RSD Sloboda
Promrzli i nezadovoljni demobilisani borci poručuju da će tuzlansku petlju držati u blokadi do ispunjenja zahtjeva.

Na petlji se nalaze i tuzlanski policajci, a na nekoliko lokacija su raspoređeni i pripadnici Specijalne policije koji su spremni za reagovanje u slučaju potrebe.
Demonstranti trenutno propuštaju samo vozila službi hitne medicinske pomoći koji dolaze pod rotacijama.