Arheolozi iz Sarajeva i Tuzle u projektu istraživanja starog puta na Konjuhu

Arheolozi iz Sarajeva i Tuzle u projektu istraživanja starog puta na Konjuhu

RSD Sloboda

Univerzitet u Tuzli provodi projekt “Rekognosciranja starog puta kaldrme“ na planini Konjuh što je od iznimnog značaja za Federaciju BiH. Ovaj projekt podržalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, a započela su istraživanja kako na terenu, tako i kabinetski rad.

– Terenski rad odnosno hodološka istraživanja sastoje se od utvrđivanja stare trase puta i intervjuiranja obližnjeg lokalnog stanovništva u selima u općini Kladanj. Kabinetski rad obuhvata istraživanje relevantne naučne literature, lokalnih monografija, starih putopisa iz Osmanskog perioda, starih karata… – kaže u razgovoru za Fenu profesorica na Odsjeku za historiju na Univerzitetu u Tuzli doc. dr Mersiha Imamović.

RMU Banovići

Ističe da je cilj ovog naučno-istraživačkog projekta utvrditi radi li se zaista o prahistorijskoj komunikaciji, jer vidljiv je kaldrmisani put na planini Konjuh. Ovaj put se prostire u pravcu sjever – jug u dužini od više kilometara.

Također, jedan od ciljeva je i uključivanje ovog tzv. rimskog puta u turističku ponudu planine Konjuh koji je nekada povezivao sjevernu i sjeveroističnu Bosnu. Međutim, ono što žalosti istraživače, historičare i arheologe je što su određene dionice kaldrme potpuno uništene zbog eksploatacije šume, a nerijetko se događaju i devastacije kaldrme od pojedinaca koji sa džipovima u Zaštićenom pejzažu Konjuha uništavaju ovo historijsko naslijeđe.

Značajna je uloga u projektu profesora emeritusa Envera Imamovića sa Univerziteta u Sarajevu i profesora Bege Omerčevića sa Tuzlanskog univerziteta.

U projekt je uključena i profesorica Irena Lazar sa Odsjeka za arheologiju Fakulteta za humanističke studije Univerziteta Primorska, Slovenija te s istog fakulteta i profesorica arheologinja Zrinka Mileusnić.

Tu je i arheolog dr. Dženan Brigić, profesorice na odsjeku za turski jezik Univerziteta u Tuzli Melinda Botalić i Anela Mulahmetović te profesorica Snežana Božanić s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Učestvuju također Muzej Istočne Bosne iz Tuzle i Zavod za kulturno, historijsko i prirodno naslijeđe.

(FENA)