Amerikanci spremni uložiti u slobodnu zonu u BiH i do 100 miliona dolara

Ferx.ing d.o.o

Američka kompanija “AMG Trading & Investment” iz Los Angelesa zainteresovama je da ulaže u BiH, najprije u osnivanje vlastite slobodne zone na površini od 30.000 m2, iz koje bi proizvodnja isključivo bila namijenjena izvozu.

“Investitor je izrazio spremnost da u BiH uloži od 10 do 100 miliona dolara”, rečeno je na današnjem sastanku sa predstavnicima Agencije za unaprijeđenje stranih investicija BiH (FIPA).

Menprom

U pratnji predstavnika FIPA-e, američki investitor će obići potencijalne lokacije u BiH za svoju buduću investiciju, te će nakon analize donijeti konačnu odluku.

Navedena firma je prvobitno bila osnovana na području Bliskog istoka 1958. godine, da bi 1988. godine preselila svoje sjedište u SAD, zadržavajući svoje urede na Bliskom istoku, u Africi i istočnoj Evropi.

Firma se bavi industrijskom proizvodnjom, međunarodnom trgovinom, upravljanjem proizvodnim objektima, i slično. Osim SAD-a, posjeduje proizvodne pogone u Saudijskoj Arabiji, UAE, Maroku, Libanonu, Libiji, Iraku, piše “Indikator“…

(Haber)

RSD Sloboda