Ajanović:  UKC Tuzla mora čim prije staviti u funkciju aparate za radio terapiju

Ajanović: UKC Tuzla mora čim prije staviti u funkciju aparate za radio terapiju

RSD Sloboda

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla i predsjednik Komisije za ljudska prava Mirnes Ajanović uputio je zahtjev menadžmentu Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla da se što prije stave u funkciju aparati za radio terapiju, odnosno zračenje i tretman onkoloških pacijenata.

Komisija za ljudska prava Gradskog vijeća Tuzla zatražila je i od Ministarstva zdravstva TK i Zavoda za zdravstveno osiguranje TK da se odmah uključe u hitno rješavanje problema, kako bi medicinski aparati za dijagnostiku i liječenje bili u stalnoj funkciji.

RMU Banovići

Evidentno je kršenje ljudskih prava nedopustivim ugrožavanjem života i zdravlja pacijenata sa karcinom kojima je bez odlaganja neophodno adekvatno liječenje, a posebno u situaciji kada Zavod zdravstvenog osiguranja TK posluje sa viškom prihoda od preko pet miliona KM, upozorio je Mirnes Ajanović