Ajanović: Odmah omogući zagrijavanje stanova zbog niskih temperatura

Ajanović: Odmah omogući zagrijavanje stanova zbog niskih temperatura

RSD Sloboda

Vijećnik BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović javno poziva gradonačelnika Jasmina Imamovića da odmah omogući zagrijavanje stanova zbog niskih temperatura, i to iz budžetskih sredstava od oko tri miliona maraka odvojenih za saniranje posljedica koronavirusa, kako bi se spriječilo ugrožavanje zdravstvene bezbjednosti građana u stanju prirodne nesreće zbog pandemije.

“Nedopustiva je nezainteresovanost Jasmina Imamovića za zdravlje građana i kao komandanta Štaba Civilne zaštite Tuzla, jer niske temperature i izrazito hladne zgrade mogu prouzrokovati prehlađivanje građana koje u kontaktu sa koronavirusom može imati teške i smrtonosne posljedice”, navodi Ajanović.

RMU Banovići

Predsjednik BOSS-a ističe kako okolnost da se najavljuje duži period sa padavinama i niskim temperaturama posebno obavezuje na hitno djelovanje na način da se odmah aktivira probni period zagrijavanja stanova, jer je nedopustivo da se oko 25.000 porodica ili oko 100.000 građana prepusti smrzavanju u stanovima, koji se pokušavaju zagrijati uključivanjem rerni.

“Ukoliko Jasmin Imamović nije spreman odmah djelovati u cilju zaštite obezbjeđenja uslova za zaštitu zdravlja građana, BOSS traži da se odmah održi sjednica Gradskog vijeća Tuzla, kako bi vijećnici donijeli odluku o zagrijavanju stanova iz budžetskih sredstava Grada Tuzla do početka sezone grijanja, a da se za građane koji žive u individualnim stambenim objektima obezbijede subvencije za nabavku ogrijeva”, istakao je Mirnes Ajanović.