Sutra obilježavanje godišnjice formiranja Prve tuzlanske brigade

Sutra obilježavanje godišnjice formiranja Prve tuzlanske brigade

Ferx.ing d.o.o

Prije 26 godina u Tuzli je formirana Prva tuzlanska brigada,  inače prve brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine.

Tim povodom  sutra će polaganjem cvijeća ispred spomen ploče u naselju Paša Bunar, u 11.00 sati, biti upriličeno obilježavanje sjećanja na njeno formiranje.

Menprom

“Prisjetiti ćemo se dana kada su se najbolji sinovi Tuzle odazvali na poziv Kriznog štaba Općine Tuzla da brane svoje domove, Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresora. Odati ćemo počast našim poginulim borcima, i svima koji su dali doprinos da Prva tuzlanska brigada bude dio historijske odbrane naše Tuzle i drage nam Bosne i Hercegovine. Prisjetit ćemo se činjenice da je tih dana prije 26. godina Prva tuzlanska brigada bila jedan od stubova i garanta sigurnosti i opstojnosti naših tadicionalnih vrijednosti suživota na što smo mi tuzlaci posebno ponosni”, saopšteno je iz Organizacionog odbora.

Historijat

Prva tuzlanska brigada Teritorijalne odbrane BiH formirana je 16. maja 1992. godine  a pripadala je 2. korpusu Armije RBiH. Komadant 1. tuzlanske brigade bio je Ekrem Šehović a  kroz 1. tuzlansku prošlo je oko 4600 boraca, a život je izgubilo 256 pripadnika ove brigade.

Na dan formiranja brigada se sastojala od dva bataljona.  Prvi bataljon činile su zvornička, vlasenička i srebreničko – bratunačka četa. Od maja do novembra 1992. godine bio je raspoređen i izvodio borbena dejstva na kalesijsko-zvorničkom ratištu. Prvi komandant 1. bataljona bio je kapetan Mirsad Fidahić (posthumno unaprijeđen u čin brigadira).

Drugi bataljon se sastojao od boraca iz: Ši Sela, Pasaca, Par Sela, Soline i dvije čete iz Tuzle. Prvi komandant 2. bataljona bio je kapetan Franjo Krešić

U julu mjesecu 1992. godine formiran je i treći bataljon prvi komandant je bio major Hajrudin Kunosić.

U maju 1992. godine vodile su se borbe na kalesijskom ratištu u kojima je učestvovao i 2. bataljon 1. tuzlanske brigade. Drugi bataljon  zauzeo je odbrambene položaje u naselju Križani a  nakon višednevnog izviđanja i pripremanja 19. juna 1992. godine, u 7 sati ujutro , borci 1. tuzlanske su u sadejstvu sa drugim formacijama izvršili napad na okolne neprijateljske položaje.  Jedinice su u višednevnim borbenim dejstvima ovladale tunelom u Gornjim Čaklovićima, čime je uspostavljena saobraćajna veza sa slobodnim dijelovima Kalesije. Oslobodile su jedno od najačih srpskih okolnih uporišta Požarnicu, te odbacili srpske snage tako da više nisu mogle granatirati Tuzlu oružjem dometa manjim od 8 km.  Automobil u kome se nalazio komadant 2. bataljona Franjo Krešić naišao je na protivtenkovsku minu, i to prilikom ostao je bez  obje noge a i vid mu je oštećen.  Osim odbrambenih i ofanzivnih dejstava na Majevici, borci 1. tuzlanske brigade su boravili i na drugim ratištima (gradačačkom, brčanskom, teočanskom, vozućkom).

RSD Sloboda