27. godišnjica od prijema Bosne i Hercegovine u UN

27. godišnjica od prijema Bosne i Hercegovine u UN

RSD Sloboda

Prijemom u UN prije 27 godina stekli su se temeljni preduslovi da Bosna i Hercegovina nastupi na međunarodnoj političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i svakoj drugoj sceni.

22. maja 1992. godine Republika Bosna i Hercegovina je dobila svoje internacionalno priznanje od 175 zemalja članica UN-a i tako postala njena ravnopravna 177. članica – nakon Rezolucije 755 – zapravo prijema Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije od 20. maja 1992. godine. Za jednu državotvornu tvorevinu nije dovoljno da ima vlast i teritoriju već i međunarodno priznanje čime je Republika Bosna i Hercegovina nastavila tradiciju u okviru AVNOJ-em potvrđenih granica.

RMU Banovići

Zastava koja je usvojena 4. maja 1992. godine za zastavu Republike Bosne i Hercegovine, zasnivala se na zastavi srednjovjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanić. Zastava Republike Bosne i Hercegovine bila je pravougaonog oblika, bijele boje sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini. Odnos širine i dužine zastave bio je jedan prema dva. Prvi put je zvanično predstavljena 22. maja 1992. godine ispred zgrade UN-a u New Yorku.

(Haber)